top of page
 • Vanaf welke leeftijd kan ik starten met lessen aan de academie?
  Vanaf 5 jaar kan je starten met danslessen. Vanaf 6 jaar bieden we een domeinoverschrijdende opleiding (muziek en woord) aan. Vanaf 8 jaar kan men starten met specifieke lessen muziek en woord.
 • Welke vakken moet ik verplicht volgen?
  Je volgt alle vakken die tot je opleiding behoren. Na overleg met de directie, kan er onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling voor één of meerdere vakken worden verleend. In principe gebeurt dit enkel als men kan aantonen dat men de competenties van dat vak in het verleden (bijvoorbeeld in een andere academie) heeft verworven. Er is steeds een attest vereist.
 • Kan ik les volgen op twee verschillende locaties?
  Je kan je lessen spreiden over alle vestigingsplaatsen van de academie (volgens het aanbod). Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld je instrument in de hoofdschool te volgen en het vak MCV in één van de andere vestigingsplaatsen. Je kan een vak met meerdere lestijden per week niet spreiden over verschillende vestigingsplaatsen. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld het vak MCV op dinsdag in Kraainem te volgen en op zaterdag in Wezembeek-Oppem.
 • Ik kan niet naar de les komen. Wat moet ik doen?
  Je contacteert in elk geval, en in de mate van het mogelijke op voorhand, het secretariaat via gma-secretariaat@woluwe1150.be of op 02 773 18 56. Indien het de gewoonte is dat je met jouw leerkracht rechtstreeks communiceert, kan een persoonlijk bericht ook.
 • Is er toezicht voorzien voor en na de lessen?
  De academie voorziet niet op alle locaties in toezicht. In de hoofdschool in Stokkel is volgens de openingsuren een secretariaatsmedewerker aanwezig. De leerling kan desgevallend wachten op de ouders in de leraarskamer of het secretariaat.
 • Zijn er bijkomende kosten?
  In bepaalde vakken wordt gevraagd om een boek aan te kopen. Deze verkoop gebeurt op eigen initiatief of via de leerkracht. Voor de danslessen wordt gevraagd om een uniform aan te kopen. De aankoop gebeurt via de leerkracht.
 • Kan iemand met een fysieke beperking les volgen?
  Ja, dat kan. Op een aantal leslocaties is het mogelijk om les te volgen wanneer men een fysieke beperking heeft. Helaas zijn onze gebouwen niet overal even toegankelijk. Neem contact op met de directie voor een oplossing op maat.
 • Hoe kan ik me inschrijven?
  Inschrijven kan online via deze link. Maak een account aan en doorloop de stappen. Je kan ook langs komen op het secretariaat tijdens de openingsuren om je in te schrijven. Bestaande leerlingen kunnen zich inschrijven vanaf 1 mei tot en met 30 september. Nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven vanaf 1 juni tot en met 30 september. Bekijk de pagina inschrijven voor de meeste actuele informatie.
 • Vanaf wanneer kan ik me inschrijven?
  Bestaande leerlingen kunnen zich inschrijven vanaf 1 mei, nieuwe leerlingen kunnen zich inschrijven vanaf 1 juni.
 • Tot wanneer kan ik me inschrijven?
  Inschrijven kan tot uiterlijk 30 september. Nadien is het niet meer mogelijk.
 • Hoe kan ik het inschrijvingsgeld betalen?
  Je kan betalen op het secretariaat van Stokkel met Bancontact. Betalingen per overschrijving zijn ook mogelijk. Let er wel op dat je de betalingstermijn niet overschrijdt. De aanrekening is steeds terug te vinden via je account op mijnAcademie.be.
 • Krijg ik mijn inschrijvingsgeld terug wanneer ik me uitschrijf?
  Wie zich uitschrijft vóór 1 oktober van het lopende schooljaar, krijgt zijn of haar inschrijvingsgeld terugbetaald.
 • Kan ik mij inschrijven voor meerdere studierichtingen en hoeveel kost dat?
  Elke leerling betaald het inschrijvingsgeld voor elk domein (muziek, woord of dans) waarvoor hij of zij zich inschrijft. Wanneer men zich inschrijft voor twee domeinen, betaalt men slechts voor één domein het volledige tarief en betaalt men voor de tweede inschrijving het vermindert tarief. Wanneer iemand zich binnen een domein voor meerdere opties inschrijft (slechts uitzonderlijk met goedkeuring van de directie), betaalt men voor dat domein slechts één keer het volledige tarief (tenzij men behoort tot één van de categorieën die recht geeft op vermindering).
 • Is er een korting en kom ik hiervoor in aanmerking?
  Op deze pagina kom je te weten of jij tot een categorie behoort die recht geeft op reductie.
 • Wanneer kom ik naar de instrumentles en wie plant de lesmomenten?
  Bestaande leerlingen nemen bij voorkeur reeds in juni contact op met hun leraar om een moment vast te leggen. Nieuwe leerlingen worden door de leerkracht gecontacteerd. Het vastleggen van een lesmoment gebeurt in onderling overleg. De leraar plant deze zo zorgvuldig mogelijk binnen zijn of haar uurrooster. Men kan geen lesmoment opeisen.
 • Kan ik enkel inschrijven voor instrumentles?
  Het is niet mogelijk om enkel in te schrijven voor instrumentles. De opleiding bevat ook een aantal basisvakken, zoals muzikale en culturele vorming. Indien je kan aantonen dat je in het verleden de competenties van een bepaald vak behaalde, kan er een vrijstelling worden verleend.
 • Kan ik een instrument huren?
  Ja, dat kan. De academie beschikt over een aantal instrumenten die voor een schooljaar gehuurd kunnen worden. Neem contact op met je leraar of het secretariaat om de modaliteiten te bespreken.
 • Ik heb me ingeschreven voor danslessen. Welke info heb ik nodig?
  Het dansteam heeft alle info gebundeld in deze brief: .
bottom of page