INSCHRIJVEN

Vanaf 1 juni 2021 start onze academie met online inschrijvingen.  Via mijnacademie.be kan je inloggen en de inschrijvingsprocedure doorlopen. 

    - Voor nieuwe leerlingen: je krijgt een aantal keuzes op basis van je leeftijd.  Vind je niet direct wat je zoekt, neem dan contact op met het secretariaat van de academie op 02 773 18 56 of via gma-secretariaat@woluwe1150.be.

    - Indien je reeds les volgt aan onze school: je krijgt een voorstel op basis van je huidige inschrijving. 

 

Vind je niet direct wat je zoekt, neem dan contact op met het secretariaat van de academie op 02 773 18 56 of via gma-secretariaat@woluwe1150.be.

Voor meer info kan je deze handleiding raadplegen.

Kantoorwerk

Op dit moment gebeuren inschrijvingen enkel digitaal.  Heb je moeilijkheden met inloggen of het selecteren van de gewenste keuze, neem dan contact op met het secretariaat, dan loodsen we je door de wizard.


Opgelet: men is pas definitief ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld.

Tarieven

Dansinitiatie
5-jarigen

€ 82

Kinderen

< 18 jaar

€ 82

met recht op vermindering:  € 57

Jongeren

18 - 24 jaar

€ 140

Volwassenen

>25  jaar (op 31/12)

€ 325

met recht op vermindering:  € 140

Voor een volledig academiejaar krijgt elke leerling persoonlijke begeleiding door professionele docenten, heeft de student beschikking over alle nodige infrastructuur en andere faciliteiten van de academie.

Recht op verminderd tarief

Kinderen

6 - 17 jaar

Jongeren

18 - 24 jaar

Uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan

Personen die genieten van een leefloon of personen ten laste daarvan

Personen met een beperking of personen ten laste daarvan

Personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%

Residenten in gezinsvervangend tehuis of Medisch-Pedagogische Instelling

Statuten erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan