top of page

INSCHRIJVEN 2024-2025

Vanaf 1 mei  2024 start onze academie met de voor-inschrijvingen voor de reeds ingeschreven leerlingen.

Vanaf 18 mei 2024 verwelkomen we graag iedereen en dit tot en met 30 september 2024.

 

Via mijnacademie.be kan je inloggen en de inschrijvingsprocedure online doorlopen. 
 

    - Voor nieuwe leerlingen: je krijgt een aantal keuzes op basis van je leeftijd.  Vind je niet direct wat je zoekt, neem dan contact op met het secretariaat van de academie op 02 773 18 56 of via

gma-secretariaat@woluwe1150.be.
 

    - Indien je reeds les volgt aan onze school: je krijgt een voorstel op basis van je huidige inschrijving. 

Het secretariaat in Stokkel zal open zijn voor inschrijvingen van 18 mei tot en met 6 juli en van
26 augustus tot en met 30 september 2024 
op volgende momenten:

    - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16u00 tot 19u00

    - woensdag van 13u00 tot 19u00

    - zaterdag van 9u30 tot 12u30

 

Vind je niet direct wat je zoekt, neem dan contact op met het secretariaat van de academie op
02 773 18 56 of via gma-secretariaat@woluwe1150.be.

Voor meer info kan je deze handleiding raadplegen.

Kantoorwerk

Heb je moeilijkheden met inloggen of het selecteren van de gewenste keuze, neem dan contact op met het secretariaat, dan loodsen we je door de wizard.


Opgelet:   Men is pas definitief ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld. 
                   Men kan terug uitschrijven met teruggave van het inschrijvingsgeld als dit gebeurt ten laatste op 30 september.

Tarieven

Dansinitiatie
5-jarigen

€ 90

Kinderen

< 18 jaar

€ 90 
met recht op vermindering:  € 65

Jongeren

18 - 24 jaar

€ 165

Volwassenen

>25  jaar (op 31/12)

€ 380

met recht op vermindering:  € 165

Voor een volledig academiejaar krijgt elke leerling persoonlijke begeleiding door professionele docenten, heeft de student beschikking over alle nodige infrastructuur en andere faciliteiten van de academie.

Recht op verminderd tarief

Alle attesten moeten geldig zijn op datum van inschrijving of in de maand september. Bezorg zeker ook attesten "samenstelling van gezin" voor kinderen die ten laste zijn van de personen met verminderd tarief.

Kinderen

6 - 17 jaar

Jongeren

18 - 24 jaar

Uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan

Personen die genieten van een leefloon of personen ten laste daarvan

Personen met een beperking of personen ten laste daarvan

Personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% of personen ten laste daarvan

Residenten in gezinsvervangend tehuis of Medisch-Pedagogische Instelling

Statuten erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan 

bottom of page