top of page

RECHT OP VERMINDERD TARIEF

Personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%

Attest van de mutualiteit dat een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% of een attest van de FOD sociale zekerheid met de vermelding “vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen” (gelijkwaardig aan een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%).

+ attest van "samenstelling van gezin" indien het gaat om kinderen ten laste van.

Kantoorwerk
bottom of page