top of page

RECHT OP VERMINDERD TARIEF

Statuten erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan 

Een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet vluchteling vermeld staan;
of
• Een identiteitsbewijs voor vreemdelingen. Bij de nationaliteit moet expliciet vluchteling vermeld staan.

+attest van "samenstelling van gezin" indien het gaat om kinderen ten laste van.

Kantoorwerk
bottom of page