top of page

RECHT OP VERMINDERD TARIEF

Kind van 6 t.e.m. 17 jaar

Indien een ander lid van hetzelfde gezin al het inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere Nederlandstalige academie betaald heeft, of indien ze zelf al het inschrijvingsgeld betaald hebben voor een andere studierichting (woord, muziek of dans).

Onder ”gezin” wordt verstaan: mensen die samenwonen op hetzelfde adres (op basis van informatie uit het rijksregister of een andere officiële bron) en die gezamenlijk hun huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere manier bijdragen. De leden van een gezin hoeven volgens deze definitie geen bloedverwanten te zijn. Omgekeerd behoren bloedverwanten niet automatisch tot een zelfde gezin, bijvoorbeeld als ze niet op het zelfde adres wonen. De verificatie zal in sommige gevallen een document “samenstelling van het gezin” opvragen, afgeleverd door de gemeentelijke administratie.

Kantoorwerk
bottom of page