RECHT OP VERMINDERD TARIEF

Personen die genieten van een leefloon of personen ten laste daarvan

Attest van het OCMW/CPAS of een attest inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag.

Kantoorwerk