top of page

RECHT OP VERMINDERD TARIEF

Personen die genieten van een leefloon of personen ten laste daarvan

Attest van het OCMW/CPAS of een attest inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag.
+attest van "samenstelling van het gezin" indien het gaat om kinderen ten laste van.

Kantoorwerk
bottom of page