top of page

RECHT OP VERMINDERD TARIEF

Personen met een beperking of personen ten laste daarvan

Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de federale overheidsdienst sociale zekerheid (FOD SZ) ontvangen.

Voor kinderen en jongeren: een attest van de FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid of een attest van een kinderbijslagfonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) indien het duidelijk aangeeft dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%.

Voor volwassenen: een attest van de FOD SZ “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap”. Er zijn drie types tegemoetkomingen:

  • een inkomensvervangende tegemoetkoming, verworven op basis van een vermindering van het criterium “verdienvermogen”

  • een integratietegemoetkoming, verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium “zelfredzaamheid”

  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium “zelfredzaamheid”

+ attest van "samenstelling van gezin" indien het gaat om een kinderen ten laste van.

Kantoorwerk
bottom of page