top of page

Modulair systeem

Voor wat betreft de vakken in de derde en vierde graad muziek is er één en ander veranderd.  Het vak MCV klassiek of jazz-pop-rock is omgevormd tot een modulair vak.  Dat wil zeggen dat u een keuze kan maken uit verschillende mogelijkheden en dat de lessen ook in lesblokken (geen wekelijkse lessen meer) worden gegroepeerd.  De lesmomenten liggen nog niet 100% vast, maar worden tijdig gecommuniceerd.

Voor leerlingen die volgend schooljaar les volgen in de derde graad (in principe 12 jaar of ouder), ziet het curriculum er nu als volgt uit:

 • Instrument

 • Keuze uit:

  • Groepsmusiceren

   • voor klassiek zijn er heel wat mogelijkheden zoals strijkorkest, harmonieorkest, kleinere samenspelgroepjes…

   • voor jazz zijn er drie combo’s, meespelen in een echte jazz-band.  Je kan als zanger (-es) ook meezingen in één van de combo's.

  • Koor (iedereen kan koor volgen indien gewenst, mogelijkheid in Stokkel of GC Kontakt (voor jazz enkel in Stokkel)

  • Begeleidingspraktijk (enkel voor “akkoordinstrumenten”: piano, orgel, accordeon, harp, melodisch slagwerk en gitaar)

 • Keuze uit een module:

  • Voor klassiek:

   • Basis algemene muzikale vorming (jongeren en volwassenen apart)

   • Componeren en arrangeren met MuseScore

   • Hedendaagse muziek

   • Vocale muziek

   • Oude muziek (Barok en Renaissance)

   • Alles over strijkinstrumenten

   • Muziektheorie

   • Een muzikale stijlgeschiedenis

   • Volksmuziek en plaatselijke muziekcultuur

  • Voor jazz:

   • Specifieke vorming jazz-pop-rock

   • Basis algemene muzikale vorming (jongeren en volwassenen apart)

   • Muziektheorie

   • Componeren en arrangeren met MuseScore

Voor de leerlingen uit de derde graad wordt de inhoud van de verschillende modules toegelicht tijdens één van de drie infomomenten in de tweede week van september.  U kunt zich online (via mijnacademie.be) inschrijven voor één van deze momenten:

 • Infomoment op dinsdag 12 september om 18u00

 • Infomoment op woensdag 13 september om 18u00

 • Infomoment op vrijdag 15 september om 18u00

Vanaf dat moment bent u helemaal geïnformeerd over de inhoud en kunt u (online, via mijnacademie.be) een weloverwogen keuze maken uit de mogelijkheden.

Indien je in de vierde graad zit, volg je volgende vakken:

 • Instrument

 • Keuze uit:

  • Groepsmusiceren

   • voor klassiek zijn er heel wat mogelijkheden zoals strijkorkest, harmonieorkest, kleinere samenspelgroepjes…

   • voor jazz zijn er drie combo’s, meespelen in een echte jazz-band.  Je kan als zanger (-es) ook meezingen in één van de combo's.

  • Koor (iedereen kan koor volgen indien gewenst, mogelijkheid in Stokkel of GC Kontakt (voor jazz enkel in Stokkel)

  • Begeleidingspraktijk (enkel voor “akkoordinstrumenten”: piano, orgel, accordeon, harp, melodisch slagwerk en gitaar)

  • Module vierde graad:

   • Specialisatie muzikale en culturele vorming (bijvoorbeeld als voorbereiding op het hoger muziekonderwijs)

   • Muziektheorie

   • Componeren en arrangeren met MuseScore

U ziet dat er binnen het domein muziek heel wat verandert.  Indien u twijfelt of vragen heeft, aarzel niet om het secretariaat te contacteren 02 7731856.

Image by Glenn Carstens-Peters
bottom of page